DTP Vastgoed BV is gespecialiseerd in het aan- en verkopen van strategisch gelegen grond en adviseert en begeleidt investeerders bij het gehele aankoop- en verkooptraject van percelen, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van de investeerder. Daarnaast adviseert DTP Vastgoed BV grondbezitters die hun grond willen verkopen. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. 

Bij DTP Vastgoed BV hechten wij veel waarde aan uw privacy. Door middel van deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zullen uw persoonsgegevens te allen tijde verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn vermeld of daarmee verenigbaar zijn. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor dit doeleinde, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt. 

I. Websitebezoekers

Wij verzamelen via onze website dtpvastgoed.nl verschillende persoonsgegevens van onze websitebezoekers. 

Informatie aanvragen
Onze website biedt een contactformulier. Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen nadat u uw gegevens in dit contactformulier heeft achtergelaten. Om u goed van dienst te zijn, vragen wij u om uw voorletters, achternaam en telefoonnummer. U kunt natuurlijk ook aangeven op welke datum en/of welk tijdstip u graag wilt worden teruggebeld. Het contactformulier zendt ook automatisch uw IP-adres mee, zodat wij kunnen controleren of uw gegevens niet worden misbruikt. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens tijdens een telefoongesprek, verwijzen wij u naar “Telefonisch contact”.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op uw computer (of smartphone) worden geplaatst, die op een later moment weer kunnen worden herkend door onze website. U kunt deze cookies automatisch weigeren of verwijderen door uw browser hier op in te stellen. Meer informatie over onze cookies treft u aan in onze cookieverklaring.

II. Investeerders en grondbezitters

Contact
Indien u interesse heeft in onze producten en diensten, dan staan wij u graag telefonisch te woord. We kiezen graag voor een persoonlijke benadering, dus is het mogelijk dat wij ook telefonisch contact met u opnemen om u attent te maken op onze producten en diensten. In dit kader verwerken wij uw naam en telefoonnummer, zoals u aan ons heeft verstrekt of wij hebben geraadpleegd via een openbaar register, zoals de Kamer van Koophandel. Het kan ook voorkomen dat wij uw e-mailadres of adresgegevens gebruiken om contact met u op te nemen en om op uw verzoek informatie toe te zenden. 

Telefonisch contact
DTP Vastgoed BV kan telefoongesprekken opnemen voor trainings- en beoordelingsdoeleinden en voor de uitvoering van en aanloop naar een overeenkomst. U wordt hierover ook geïnformeerd ten tijde van het telefoongesprek en voordat de opname start.Het opgenomen telefoongesprek zal niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden en zal binnen maximaal drie maanden worden verwijderd, tenzij er op dat moment sprake is van een geschil of er een langere bewaartermijn geldt op basis van een wettelijke verplichting. 

Om na te kunnen gaan welk product of dienst van DTP Vastgoed BV het beste bij u past en u een aanbieding op maat te kunnen doen, kunnen wij om aanvullende persoonsgegevens vragen, zoals bijvoorbeeld het bedrag dat u wenst te investeren of de waarde van de grond die u in bezit heeft. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Dit kan echter tot gevolg hebben dat wij bepaalde diensten niet (of niet optimaal) kunnen verlenen.

Indien u aangeeft op dit moment geen gebruik te willen maken van onze diensten, dan zullen we uw gegevens gedurende 12 maanden (of een periode van uw voorkeur) bewaren. Na deze periode zullen wij nogmaals contact met u opnemen. Als u aangeeft ook in de toekomst niet geïnteresseerd te zullen zijn in onze producten en diensten, zullen wij uw gegevens verwijderen in lijn met een regulier verzoek tot verwijdering zoals bedoeld onder het kopje “Uw rechten”.

Aankoop grond
Als u besluit over te gaan tot aankoop van een door DTP Vastgoed BV aangeboden perceel, zenden wij u een koopovereenkomst toe. Om deze koopovereenkomst op te kunnen stellen, hebben wij uw voorna(a)m(en), achternaam, adresgegevens, geboortedatum en –plaats, en contactgegevens nodig. Een ondertekende versie van deze koopovereenkomst zenden wij vervolgens naar de notaris die de notariële leveringsakte en kadastrale inschrijvingen zal verzorgen. 

Ten behoeve van onze fiscale administratie zijn wij wettelijk verplicht om deze koopovereenkomst en alle correspondentie hierover gedurende zeven jaar te bewaren. Dit betekent dat wij gedurende deze zeven jaar ook verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens van u te bewaren.

III. Delen van uw gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel delen met andere partijen indien wij hiervoor uw toestemming hebben, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of indien wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van de koopovereenkomst aan de notaris. Het kan ook voorkomen dat wij vanwege enorme drukte genoodzaakt zijn uw gegevens te verstrekken aan een aan DTP Vastgoed BV gelieerde partij om u toch van dienst te kunnen zijn. Wij zullen u hierover altijd van tevoren informeren en om uw toestemming vragen. 

IV. Uw rechten

Omdat wij bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen, heeft u het recht om ons te verzoeken om inzage, aanpassing of verwijdering van uw gegevens. U kunt ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken, om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen en om uw persoonsgegevens in een elektronisch bestand aan u (of een bedrijf naar uw keuze) te laten overdragen.   

Wij zullen binnen maximaal één maand reageren op uw verzoek. Afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan, kunnen wij deze termijn met twee maanden verlengen. Hierover zullen we u tijdig informeren. U dient er rekening mee te houden dat wij uw verzoek in bepaalde gevallen kunnen afwijzen. U heeft dan de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en om beroep bij de rechter in te stellen.

Indien de verwerking enkel is gebaseerd op uw toestemming daartoe, kunt u deze toestemming altijd intrekken. DTP Vastgoed BV zal deze specifieke verwerking vanaf dat moment stopzetten.

V. Contact

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is DTP Vastgoed BV (De Twaalf Provinciën Vastgoed BV). De contactgegevens van DTP Vastgoed BV:

DTP VASTGOED BV
Tappersweg 14-029
2031 EV Haarlem – NL
Tel: +31 (0)23 – 512 14 10
E-mail: info@dtpvastgoed.nl
KVK nr: 34339535